Η Εταιρεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ FREE MOVE ΥΔΡΙΘΗΚΕ ΤΟ 1990 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΚΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ.